Świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenia pielęgnacyjne
Realizacja opieki pielęgnacyjnej w rożnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą
medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej.