Oferta

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z niedoskonałości systemu ochrony zdrowotnej, który nie zaspokaja realnie naszych potrzeb. Usługi medyczne są limitowane, funkcjonują kolejki i różnego rodzaju listy oczekujących na daną usługę medyczną. Jednocześnie dość powszechnym zjawiskiem jest stosunkowo niski standard świadczeń publicznej opieki zdrowotnej. W efekcie bardzo często Pacjent i jego rodzina z problemem zdrowotnym pozostają zostawieni sami sobie. Brak im wsparcia edukacyjnego, odpowiedniego przeszkolenia jak sobie, lub choremu członkowi rodziny pomóc. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, proponuję Państwu profesjonalną opiekę pielęgniarską, sprawowaną w domu pacjenta. Poza standardowymi zabiegami, które można wykonać poza placówką medyczną, proponuję edukację i szkolenie rodziny osoby chorej w zakresie prawidłowej pielęgnacji w warunkach domowych, zmiany opatrunków oraz drobnych zabiegów pielęgnacyjnych, z możliwością wizyt kontrolnych odbywanych w celu oceny np. prawidłowego gojenia. W trakcie wizyty domowej dokonuję pomiarów podstawowych parametrów życiowych pacjenta oraz przeprowadzam szczegółowy wywiad, na podstawie którego jestem w stanie zaplanować dla niego najlepszą opiekę. Na każdym etapie choroby pacjentowi oraz jego rodzinie zapewniam odpowiednie wsparcie oraz pozostaję do dyspozycji. Zachęcam jednocześnie do cyklicznego korzystania z moich usług, w trakcie których dokonam oceny zagrożeń zdrowotnych oraz zaproponuję zmiany promujące zdrowie i rozwiązanie bieżących problemów pielęgnacyjnych, osoby z umiarkowanymi problemami zdrowotnymi oraz osoby w podeszłym wieku.

Opieka pielęgniarska w domu to oszczędność czasu i sposób na wyeliminowanie niedogodności związanych z dojazdem do placówki medycznej, czy oczekiwaniem w kolejce. Taka opieka zapewnia choremu człowiekowi komfort, intymność, zmniejsza stres. Jest to też sposób na zbudowanie zaufania i sympatii pomiędzy mną, a pacjentem i jego rodziną. Brak ograniczeń czasowych, dogodna pora, intymne, domowe warunki sprzyjają dobrej współpracy i sprzyjają realizacji najlepszej opieki dla chorego, opartej na zaangażowaniu i wzajemnym szacunku.