Cennik

Zastrzyki
Podskórny 100zł
Domięśniowy 130zł
Dożylny 150zł
Dożylny z założeniem wenflonu 170zł
Inne usługi
Kroplówka 250zł
Pobranie krwi 100zł
Cewnikowanie pęcherza moczowego 200zł
Zakładanie sondy nosowo-żołądkowej 200zł
Opatrunek na ranie ( dobór opatrunku w zależności od stanu rany) od 150zł
Leczenie odleżyn ( oczyszczenie odleżyny, dobór opatrunku) od 200zł
Usuwanie szwów 150zł
Bańki próżniowe 150zł
Rehabilitacja przyłóżkowa 150zł
Kąpiel pacjenta w łóżku 250zł
Poradnictwo w zakresie samoopieki i samopielęgnacji od 150zł
Szkolenie rodziny w zakresie pielęgnacji od 150zł
Szkolenie w zakresie samodzielnej pielęgnacji ran i odleżyn od 150zł
Okresowa wizyta konsultacyjna/ kontrolna w przypadku samodzielnej zmiany opatrunków od 150zł
Wizyta pielęgniarska podstawowa ( przeprowadzenie wywiadu, pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, temperatury, poziomu cukru we krwi, saturacji, omówienie wyników, omówienie problemów zdrowotnych)- od 150zł
Wizyta pielęgniarska rozszerzona ( przeprowadzenie wywiadu, pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, temperatury, poziomu cukru we krwi, saturacji, omówienie wyników, omówienie problemów zdrowotnych + plan opieki w kierunku rozwiązania zgłoszonego przez pacjenta problemu) 200zł

Cennik ma charakter informacyjny. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku długoterminowej współpracy.