Podstawy prawne działalności

Wiele problemów zdrowotnych to problemy, które w sposób samodzielny może rozwiązać pielęgniarka. Odpowie ona na wiele pytań, określi stan pacjenta, scharakteryzuje jego potrzeby zdrowotne, oceni zagrożenia, zaplanuje pielęgnację oraz edukację, a także udzieli pomocy. Warto wiedzieć, że pielęgniarka wykonuje samodzielny zawód i w zakresie czynności pielęgniarskich to ona, a nie lekarz decyduje o doborze metod czy preparatów. Aktem prawnym regulującym te kwestie jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Przykłady samodzielności zawodowej pielęgniarek: świadczenia zapobiegawcze m.in. psychoedukacja, edukacja chorych na cukrzycę, świadczenia diagnostyczne m.in. badania fizykalne, EKG, wykonywanie gazometrii z krwi tętniczej, świadczenia lecznicze m.in. dobór sposobów leczenia ran, świadczenia rehabilitacyjne m.in rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

 Link do Rozporządzenia: http://eli.gov.pl/eli/DU/2017/497/ogl