Świadczenia edukacyjne

Świadczenia edukacyjne
Wszystkie zadania składające się na edukację zdrowotną powinny być zaplanowane, a praca z odbiorcami
świadczeń edukacyjnych przeprowadzona zgodnie z założeniami cyklu działania zorganizowanego, rozpoczynając od etapu rozpoznania.