Profesjonalne podejście

Profesjonalne podejście

Profesjonalizm w pielęgniarstwie to znacznie więcej niż  noszenie pielęgniarskiego stroju i uprzejmy ton głosu. Obejmuje on zestaw wartości, które mają kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości opieki nad pacjentem, przy jednoczesnym ulepszaniu metod i standardów, które kierują codziennymi praktykami pielęgniarskimi. Praca w środowisku zawodowym może pomóc pielęgniarkom w rozwijaniu umiejętności, które są cenne na każdym etapie ich kariery, od początkujących ról klinicznych po wyższe stanowiska kierownicze. Gromadzenie doświadczenia zawodowego i zdobywanie wyższego wykształcenia może stworzyć dalsze możliwości wzmocnienia podstawowych wartości zawodowych.

W pielęgniarstwie profesjonalizm odzwierciedla  zapewnienie wysokiej jakości opieki nad pacjentem, przy jednoczesnym poszanowaniu godności, wzajemnym szacunku i odpowiedzialności. Profesjonalizm obejmuje również zdolność pielęgniarki do jasnego komunikowania się i refleksji nad zachowaniem i działaniami, zawsze dążąc zarówno do rozwoju zawodowego, jak i osobistego.

Profesjonalizm w praktyce pielęgniarskiej ma wiele zalet. Jedną z najważniejszych jest to, że pomaga zapewnić i chronić zdrowie, i dobre samopoczucie pacjentów.  Polega na traktowaniu pacjentów z szacunkiem i dostarczaniu im łatwych do zrozumienia faktów, zachęcających ich do podejmowania lepszych osobistych decyzji zdrowotnych. Utrzymywanie relacji opartych na współpracy i przejrzystych linii komunikacji może umożliwić zespołom medycznym wymianę informacji o pacjentach i planowanie opcji leczenia w bardziej efektywny i bezpieczny sposób.