Bogusław l. 75 Pacjent l. 75 z cukrzycą. Rany widoczne na zdjęciach powstały po pęknięciu pęcherzy wypełnionych płynem. Rany leczone…

Krzysztof l. 67 Pacjent z martwiczymi zmianami w obrębie kończyny dolnej. Etiologia nieznana.

Paweł l. 73 Pęcherz na pięcie powstały w przebiegu zaostrzenia niewydolności serca. Zmiana leczona zgodnie z koncepcją TIME. Dzięki temu,…

Józef l. 67 Pacjent l. 67 z owrzodzeniem goleni. Rana leczona zgodnie z koncepcją TIME. Na zdjęciach postępy w leczeniu…

Walerian l. 96 Krwiak podpaznokciowy leczony zachowawczo w strategii TIME Krwiak podpaznokciowy u 96 letniego pacjenta powstał w nieokreślonych okolicznościach.…

Teresa l. 55 Pacjentka l. 55 po zabiegu operacyjnym oraz po reoperacji- ewakuacja krwiaka powstałego w efekcie krwawienia do mięśnia.…

Henryk l.72 Pacjent z owrzodzeniem podudzi. Opatrunki wykonywane przez rodzinę wg zaproponowanego przeze mnie schematu leczenia.

Zgodnie z oczekiwaniami rana Mileny zagoiła się. Pacjentka może wreszcie zająć się rehabilitacją i powrotem do aktywności.

Zbigniew l.58 Pacjent po zabiegu operacyjnym wszczepienia endoprotezy biodrowej. W 9 dobie po zabiegu stwierdzono zaczerwienienie rany pooperacyjnej oraz wyciek…

Milena l. 34 Rana pooperacyjna po złamaniu otwartym kości kończyny dolnej. Stan po reoperacji. Pacjentka z tendencją do złego gojenia.…