Zbigniew

Galeria

Zbigniew l.58

Pacjent po zabiegu operacyjnym wszczepienia endoprotezy biodrowej. W 9 dobie po zabiegu stwierdzono zaczerwienienie rany pooperacyjnej oraz wyciek surowiczo-ropny. W badaniu mikrobiologicznym uzyskano wynik dodatni w kierunku zakażenia MRSA. Wdrożono antybiotykoterapię doustną oraz leczenie miejscowe. Po 3 tygodniach uzyskano ujemny wynik wymazu oraz wygojenie rany pooperacyjnej.