Krzysztof

Galeria

Krzysztof l. 67

Pacjent z martwiczymi zmianami w obrębie kończyny dolnej. Etiologia nieznana.