Henryk

Galeria

Henryk l.72
Pacjent z owrzodzeniem podudzi. Opatrunki wykonywane przez rodzinę wg zaproponowanego przeze mnie schematu leczenia.