Henryk l.72 Pacjent z owrzodzeniem podudzi. Opatrunki wykonywane przez rodzinę wg zaproponowanego przeze mnie schematu leczenia.