Zbigniew l.58 Pacjent po zabiegu operacyjnym wszczepienia endoprotezy biodrowej. W 9 dobie po zabiegu stwierdzono zaczerwienienie rany pooperacyjnej oraz wyciek…

Milena l. 34 Rana pooperacyjna po złamaniu otwartym kości kończyny dolnej. Stan po reoperacji. Pacjentka z tendencją do złego gojenia.…

Joanna l.88 Pacjentka ze zmianą martwiczą na paluchu stopy lewej, powstałą z powodu niedokrwienia w przebiegu miażdżycy naczyń kończyn dolnych.